En Çok Bakılan Sorular

  Kayıt yenileme işlemleri 3 aşamada gerçekleşmektedir.

  1. Aşaması; ders ekle-sil işlemidir.
  2. Aşaması; kayıt yenileme bedelinin bankaya ödenmesidir.
  3. Aşaması; kaydınızın yenilendiğinin kontrol edilmesidir.

Açıköğretim sisteme göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde kayıt dondurma uygulaması bulunmamaktadır.

Öğrenciler, öğretime devam etmek istedikleri dönemin başında, kayıt yenileme tarihleri içerisinde kayıtlarını yenileterek öğrenimlerine devam edebilirler.

Kayıtlarını yeniletmeyen öğrenciler sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Kayıt yeniletmeyip daha sonradan öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrenciler, devam etmek istedikleri dönemin kayıt yenileme tarihleri içerisinde kayıtlarını yenileterek eğitim-öğrenimlerine devam edebilirler.

Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı olan öğrenci, birim yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla belirlenen kontenjan dâhilinde bu fakültelerin bölüm/programları arasında geçiş yapabilir.  Ancak 2017-2018 Öğretim Yılı için kontenjan bulunmamaktadır

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 18/03/2016 tarihli ve 75850160-106-158-16196 sayılı yazısıyla Açıköğretim programları uygulayan üniversitelerin (Anadolu, Atatürk ve İstanbul) ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde uygulama birliğinin sağlanmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ilgili üniversitelere bildirilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/11/2015 tarihli ve 8/6 sayılı kararıyla kabul edilen, 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı; 22/12/2016 tarihli ve 9/5 sayılı ve 03/01/2017 tarihli ve 1/10 sayılı kararlarıyla değişiklik yapılan; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 4. maddesi; "Çoktan seçmeli sorulardan oluşan test sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkartılır. Elde edilen sonuç ile bir sorunun puan değeri çarpılarak sınav notu hesaplanır. Sınav notu sıfırın altındaysa bu not sıfır olarak kabul edilir." şeklinde düzenlenmiştir.

 

 

 

Diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları İnternetten açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunlarımıza verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir.

Diploma haricinde geçici mezuniyet belgesi, öğrenim belgesi, yazı gibi mezuniyeti belirten belge verilmemektedir.

Yeni Sorular

Kayıtlı öğrencilerden; en az 30 AKTS kredilik ders alıp, aldığı bütün derslerden başarılı olan, Dönem Not Ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar Yüksek Onur Öğrencisi, not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar Onur Öğrencisi sayılır. Ancak disiplin cezası alan veya FF, YZ ve DZ notu alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile Yüksek Onur Öğrencisi veya Onur Öğrencisi sayılmaz. Genel Not Ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar Yüksek Onur Öğrencisi, Genel Not Ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar Onur Öğrencisi olarak mezun olur. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen Genel Not Ortalamasını sağlasalar bile Yüksek Onur Öğrencisi veya Onur Öğrencisi olarak mezun olamaz.

 

2017-2018 ÖĞRETİM YILI AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ

İNTERNET BAŞVURU, KAYIT, KAYIT YENİLEME/EKLE-SİL TARİHLERİ *

 

Kayıt Türü

İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi **

Mazeretli Kayıt Tarihi

Süre

YENİ KAYIT

GÜZ DÖNEMİ

- ÖSYS Yeni Kayıt

21 Ağustos 2017 Pazartesi

29 Ağustos 2017 Salı

29 Ağustos 2017

8 gün

- İkinci Üniversite

05 Eylül 2017 Salı

18 Eylül 2017 Pazartesi

18 Eylül 2017

11 gün

- Yatay Geçiş

12 Eylül 2017 Salı

15 Eylül 2017 Cuma

15 Eylül 2017

4 gün

- Ek Yerleştirme

- Dikey Geçiş

18 Eylül 2017 Pazartesi

25 Eylül 2017 Pazartesi

25 Eylül 2017

7 gün

- Yatay Geçiş***

   Ders Ekleme

05 Ekim 2017 Perşembe

06 Ekim 2017 Cuma

 06 Ekim 2017

2 gün

 

KAYIT YENİLEME/EKLE-SİL

GÜZ DÖNEMİ

 

- Açıköğretim

- İktisat

- İşletme

26 Eylül 2017 Salı

06 Ekim 2017 Cuma

06 Ekim 2017

11 gün

KAYIT YENİLEME/EKLE-SİL

BAHAR DÖNEMİ

 

- Açıköğretim

- İktisat

- İşletme

12 Şubat 2018 Pazartesi

23 Şubat 2018 Cuma

23 Şubat 2018

10 gün

 

     *  ÖSYS Yeni Kayıt ve Ek Yerleştirme İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, ÖSYS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir.

   **  Kayıt gruplarının Internet Başvuru işlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 09:00'da başlayacak, son günü saat 17:00'de sona erecektir.

  *** Yatay Geçiş ile kayıt yaptıranlar ders ekleyebilir.

 

Güz dönemi derslerinin başlama ve bitiş tarihi:  26 Eylül 2017 – 14 Ocak 2018 (16 hafta)

Bahar dönemi derslerinin başlama ve bitiş tarihi:  12 Şubat 2018 – 03 Haziran 2018 (16 hafta)

 

 

Paso verilmesi, ilgili belediyelerin bu konudaki kurallarına göre her ilde ayrı organizasyon yapmayı gerektirmektedir. Paso alacak öğrencilerimiz, yapması gereken işlemler hakkında bulundukları illerdeki belediyelerden bilgi alabilirler.

#soröğren

Aramak istediğiniz konu başlığını giriniz (sınav, kayıt, şifre vb.).